Název tématu (počet cvičení v tématu)
01.. rodu mužského 4 cvičení
02.. rodu ženského 1 cvičení
03.. rodu středního 1 cvičení
04.. souhrnná cvičení 3 cvičení
Celkový počet cvičení:   9© Jiří Husa 2020