×

31  B?lo sl?šet s?kot páry ...    


Mrek nám způsobl nesmrnou radost. Na poli vrostla pěkná vkev. Automobl dostal smk. Mládí uplne jako sen. Blo slšet skot páry. Hus bli udatní bojovníci. V obvacím pokoji máme b hodiny. Kaktusy jsou většinou pchlavé. Vtáme vás u nás. Rodiče má mt každý v úctě. Trní nás popchalo. Navštívli jsme vstavu vnikajících vtvarníků. Nedomkavost srdečních chlopní je velmi nem nemoc. U moře se nám nejvce lblo vlnobtí. Had vstražně zasčel. Dobře zamkejte dveře. Netopr je savec. Blo slšet vzlkot malého dítěte. Děti našly vhozený ltinový hrnec. Jistě znáte vjádření, že pozdě je bcha honit. Hanka je smpatické vžle z vedlejšího domu. Na spce b neměly bt mši. Vlaštovky se nad jezrkem jen mhaly. Vaše námtky jsou pochoptelné. Krakonoš patří mez nejoblbenější nadpřirozené btosti. Lkovec kvete brz na jaře a má jedovaté bobulov plody. Polní pch se trestá. Není všechno zlato, co se třptí. Ve městě bl v mnulém století vbudován pvovar. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %