×

35  L?bor usedl na stol?čku ...    


Strýček mnil u nás pobt několk dní. Lasčka je mrštné zvře. Vr vlétá na lov za soumraku. Klsna měla na čele blou lsnu. Sklčko se v trávě blskalo. Včisti si lmec u kabátu. Koupli jsme si sfonovou láhev. Květiny jsme přivázali ke kolkům lkem. Voda pod jezem vřila. Neplvejte na podlahu! Klč bude nutno oplovat. Blnný srup nám neobčejně chutnal. Každý vzpom na m přátele. Nepltvejte slami! U bstřiny bla vbudována osada Bstřice. K večeři m připravli knedlky se zelím, k snídani mchaná vajíčka. Na mtině nás obtěžoval hmz. Vdíš tu krásu? Na volu se hraje smčcem. Lbor usedl na stolčku. Marnotratník pozbl peněz i zdraví. Obtné stavení se nám lblo. Svtilny zhasly a nastala tma jako v ptli. V mstnosti jsme museli pobt mnoho much. Pomáhám mamnce umvat nádobí. Děvčátko se při pochvale zapřilo. Zápalky měly dříve hlavčky ze sry. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %