×

05  Mas?tá strava je s?tá ...    


Zbla nám m vzpomnka. Ob je třeba dobře umlt. Rána rychle zaschala. Srovnka je chutná houba, která se může jíst i zasrova. Zdraví a l Vás Vaše Lda. Mateřídouška patří mez pskaté rostlny. Teta zskala msto jako mčka nádobí. Vvklaný zub konečně vpadl. Na vvšeném místě stál zámek. Vstava se nám velce lbla. Mas strava je stá. P lhových nápojů je nezdravé. Kluk se občejně začínal prát, ale nakonec bl obvkle bt. Koncem prosnce začíná opět přibvat dne a ubvat noci. Mslvna měla novou omtku. Slamníky bly ušity z ptlovny. Oči slepše jsou malčké a nenápadné. Vce přemšlej, než začneš jednat. Budeš se muset vc zabvat učením. Vzval jsem ho, aby m to vsvětll, ale o n mě odbl. Psk se svnul do klubčka. Holenní kost je slnější než ltková. Na osce seděl sček. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %