×

01  Mas?tá strava je s?tá ...    


Koncem prosnce začíná opět přibvat dne a ubvat noci. Zdraví a l Vás Vaše Lda. Rána rychle zaschala. Kluk se občejně začínal prát, ale nakonec bl obvkle bt. Na osce seděl sček. Vzval jsem ho, aby m to vsvětll, ale o n mě odbl. Srovnka je chutná houba, která se může jíst i zasrova. Vce přemšlej, než začneš jednat. Mas strava je stá. Mslvna měla novou omtku. Slamníky bly ušity z ptlovny. P lhových nápojů je nezdravé. Holenní kost je slnější než ltková. Teta zskala msto jako mčka nádobí. Zbla nám m vzpomnka. Vvklaný zub konečně vpadl. Vstava se nám velce lbla. Na vvšeném místě stál zámek. Budeš se muset vc zabvat učením. Ob je třeba dobře umlt. Psk se svnul do klubčka. Oči slepše jsou malčké a nenápadné. Mateřídouška patří mez pskaté rostlny. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close