×

02  Mas?tá strava je s?tá ...    


Slamníky bly ušity z ptlovny. Oči slepše jsou malčké a nenápadné. Holenní kost je slnější než ltková. Srovnka je chutná houba, která se může jíst i zasrova. Vstava se nám velce lbla. Koncem prosnce začíná opět přibvat dne a ubvat noci. Kluk se občejně začínal prát, ale nakonec bl obvkle bt. Vzval jsem ho, aby m to vsvětll, ale o n mě odbl. Vvklaný zub konečně vpadl. Zdraví a l Vás Vaše Lda. Mateřídouška patří mez pskaté rostlny. Mslvna měla novou omtku. Psk se svnul do klubčka. Mas strava je stá. Vce přemšlej, než začneš jednat. Na osce seděl sček. Zbla nám m vzpomnka. Na vvšeném místě stál zámek. Ob je třeba dobře umlt. Teta zskala msto jako mčka nádobí. Rána rychle zaschala. Budeš se muset vc zabvat učením. P lhových nápojů je nezdravé. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close