×

06  Zemědělstv? a lesnictv?    


Zemědělstv a lesnictv v největší mře utvářejí naši krajinu.  Negatvní vliv přináší zejména zemědělská je spojována s pltváním chemckými velkou koncentrací zvířat.  Používání mechaniace vrazně ovlvňuje život živočich a strukturu částečky snadno podléhají vodní eroz.  Dsledkem používání velkého množstv hnojiv a je vnášení czorodých látek do potravních řetězc. To se projeví nejen v kval zemědělské také hnutím volně žijících živočich.  

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close