×

05  Nap?š tetě    


Napš tetě z Psku.  Česká literatura má mnoho psemných památek i vzácných rukopsů.  Mnozí jazykozptci studují staré zápsy.  Z květů pvoněk se sypal pl.  Zaslechli jsme pskání netop a myší.  Včela vypje šťávu z květů a přenese pl na jiný květ.  Koupla si skleněný plník na nehty.    Ptlák stále zapral.  Kup v paprnictví krabičku připnáčků.  V cestopsech jsem se dočetl o přepchových sídlech egyptských faraonů.  Okna pvovaru byla vysoko. Mostní plíř z pskovce odolal náporům větru.  Ve cvičení biologie jsme ptvali.  Pepk byl pšný na svou pšťalku.  Dobrodružná četba je napnavá.  Podepš si psanku. Chlapk ve filmu byl chvíli plotem a chvíli prátem. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %