×

04  O cestování    


Je tak jednoduché nasednout na vlak či na klíčkem od zapalování a vyrazit po dálnici třeba až k aderskému moři.  Je tak jednoduché koupit si letenku na druhý konec eměkoule.  Není nemožné zaplatit si výlet do esmíru a je že nepotrvá první turista přistane i na ěsíci.  Dávno jsme zapoli na cesta do nedalekého města byla událostí roku a cesta do rahy vzpomínal obyvatelé zapadlch vsek cel svůj život.  Všechno to samozřejmě byl cesty pší.  Karel Hynek básník a autor pěšky přes lpské průsmky až do tálie.  Napoleon táhl touž cestou s celou rancouzskou armádou, jeden vojevůdce ve starověku dokonce i se slony.  Dnešní turista se už nemusí prodírat potelými lesy, třást se před lupiči a obávat se slepch míst na mapách.  Spolehliv průvodci mu ukážou cestu, nosiči pomohou s obmnými zavazadl a jídlo není třeba lovit, čeká v nejblií restauraci.  Jediné, co zůstává pronlivé a je počasí.   

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close