×

02  Vysoké nap?tí ..    


Vysoké naptí,  obžná dráha,  správná odpovd',  obmná nádoba,  optovat pozdrav,  sep s minulostí,  vyřízená obdnávka,  zrakový vm,  vdecký obv,  průbh utkání,  radostná zvst,  ženich a nevsta,  skv úspch,  otcovo obtí,  bžný účet,  obt rybník,  vzd do obce,  obvit hvzdu,  nervové vyptí,  zpněná voda,  úpnlivá prosba.  

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close