×

01  Rodi?á v?chá?ka    


Slué nedělní odpoledne se rozhodl manželé rocházkov trávit se svmi dětm co nejpříjeji vychákou ke vzdálenému rybníku.  Vzal sebou vše nezbtné a vyrazil na tru.  Procházel stiými les a hájky, mtinami a loukami, prodíral se křovm, obdivoval venkovská stavení v dolích, která byla tichá, jakob bez života.  Posledních dvě stě metrů své trasy hali mal tursté i jejich rodiče strmým svahem k silnici, od níž vedla k jejich dnešnímu cíl, tajšímu rybníku, zká , po jedné straně lemovaná zteplými topol.  

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %

Začít znovu refresh Zavřít okno close