×

08  Kdyb? neb?lo kdyb? ...    


Rychle nabl, rychle pozbl.  Hledáme slunný bt.  Bdleli jsme na bvalé hájovně.  Paní btná se vrátila.  Kočí práskal bčem.  Vojáci bli na rozcvičce. Kdyb neblo kdyb, nebly b chyby.  Rožnovské hodiny smutně bjí.  Babčka suší na okně bliny.  Pršívalo, bvalo bláto. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %